FÖRETAGET PRODUKTER SERVICE MANUALER START ENGLISH


 

 

Medicinska produkter


SBMEDIC Electronics (SBME) är sedan januari 2020 certifierat av Läkemedelsverket. Detta innebär att SBME har ett kvalitetssäkringssystem för produktion. Läkemedelsverket bekräftar härmed att SBME har listat den medicinska enheten Algometer typ II i enlighet med de regler som utfärdats av Läkemedelsverket:

Enligt Förordning (EU) om medicintekniska produkter, 2017/745

Våra medicinska produkter är:

Algometer För bestämmning av smärttrösklar
Vibrameter® För tidig diagnos av nervskador inom neurologi, yrkesmedicin samt diabetesvård
Therroll För undersökning av temperatursensibiliteten på patienter

För mer information om respektive produkt, klicka på önskad produkt.

 

EU-certificate