FÖRETAGET PRODUKTER SERVICE MANUALER START ENGLISH


 

 

Algometer typ II

AlgometerAlgometer

Algometern har ett stort kliniskt och vetenskapligt användningsområde för mätning av smärt-känsligheten vid smärtsamma mjukledsaffektioner t.ex. vid reumatiska sjukdomar, yrkes- eller olycksfallsutlösta muskelsmärtor samt vid smärtsamma muskelsjukdomar t.ex. fibromyalgi.

PDF Broschyr om Algometer typ II i PDF-format.

EU-certificate