FÖRETAGET PRODUKTER SERVICE MANUALER START ENGLISH


 

 

”Utan deras kunnande hade
produkterna inte funnits idag”

Pr. Ulf Lindblom och Pr. Heinrich Fruhstorfer

Professor Ulf Lindblom, Karolinska Institutet, och professor Heinrich Fruhstorfer, Universitetet i Marburg, ligger bakom idéerna till de medicinska produkterna som SBMEDIC Electronics (SBME) har utvecklat.

– Utan deras kunnande och kompetens hade produkterna inte funnits idag, säger Staffan Backman, produktutvecklare och ägare till SBME.

– Vi har samarbetat under många år och deras erfarenhet från den praktiska tillämpningen av produkterna har varit ovärderlig, menar Staffan Backman.


 

 

 

 

 

 

 

EU-certificate