FÖRETAGET PRODUKTER SERVICE MANUALER START ENGLISH


 

 

Vibrameter®typ IV

Algometer

För tidig diagnos av nervskador inom neurologi, yrkesmedicin samt diabetesvård.

Mätning av vibrationskänsel används kliniskt för att utesluta eller påvisa och gradera nedsatt känsel vid misstanke om skada på de grövsta känselnervtrådarna som i stor utsträckning är utrustade med vibrationskänsliga receptorer.

Vibrametri utförs i diagnostiskt syfte vid misstanke om nervskada (t.ex. mono- eller polyneuropati) genom sjukdom, eller skada genom olycksfall eller förgiftning (t.ex. lösningsmedel).

OBS! Denna produkt är ej till försäljning för kliniskt bruk inom EU.

PDF Broschyr om Vibrameter® typ IV i PDF-format

EU-certificate