FÖRETAGET PRODUKTER SERVICE MANUALER START ENGLISH


 

 

Therroll typ I

Therroll

För undersökning av temperatursensibiliteten på patienter vid misstanke om neurologisk rubbning, samt inom anestesiologi för bestämning av spinalanestesi.

Therroll är en elektroniskt kontrollerad temperaturregulator för kylning och värmning av två metallrullar. För varje rulle kan temperaturen ställas in individuellt i steg om 1° C mellan +12° C och +52° C.

Det tar bara c:a 3 minuter för att uppnå max. eller min. temp från rumstemperatur för Therroll.

OBS! Denna produkt är ej till försäljning för kliniskt bruk inom EU.

PDF Broschyr om Therroll typ I i PDF-format.

EU-certificate