FÖRETAGET PRODUKTER SERVICE MANUALER START ENGLISH


 

 

Cardman

Cardman

Cardman är en universiell kortläsare för att kunna läsa och verifiera kodningen på magnetkort enl ISO 7811/2 på ett spår, antingen spår 1,2 eller 3. Cardman är portabel och batteridriven. Resultatet av läsningen presenteras på en 4 x 20-teckens LCD-display.

Läsningen kan visa antingen lästa tecken eller bitmod för varje tecken, där samtidigt pariteten kontrolleras. Vid paritetsfel indikerar Cardman i displayen med en pil på aktuella bitar. Samtidigt utföres kontroll av checksumman.

PDF Broschyr om Cardman i PDF-format.