FÖRETAGET PRODUKTER SERVICE MANUALER START ENGLISH


 

 

Företaget

SBMEDIC Electronics (SBME) startades 2008 av Staffan Backman. SBME fortsatte den verksamhet som tidigare hade bedrivits i Somedic Production AB (SPAB), vilket innebar: att tillverka och marknadsföra medicinska produkter för kvantitativ diagnostik (QST) inom neurologi i första hand.

Sedan januari 2020 är SBME certifierat enligt LVFS 2003:11 av Läkemedelsverket.

Efter hand insågs ett behov av nya produkter och eftersom kontakter inom magnetkortsbranchen redan fanns, började SPAB att utveckla produkter för magnetkort. Verksamheten inom SBME har därefter utvecklats vidare och bedriver idag verksamhet inom följande områden

• Tillverkning och försäljning av medicinska produkter
• Service och kalibrering av medicinska produkter och magnetkortsprodukter
• Utveckling, tillverkning och försäljning av magnetkortsprodukter


EU-certificate